top of page

Sau khi mất gia đình và ngôi làng của mình, tạo dựng một cuộc sống mới cho bản thân tại Andelxiao, tìm được tình yêu, và trả thù những người chịu trách nhiệm cho những mất mát của mình, cuộc phiêu lưu của Azerai tiếp tục tại Orenxiao, thủ đô của Yrivvenna. Các nhà lãnh đạo quân sự nhìn nhận cô như một chiến lược gia chủ chốt, với những kỹ năng và hiểu biết để dẫn dắt họ đến chiến thắng cuối cùng trước Erivim. Tất cả những gì cô mong muốn là hòa bình và cảm giác bình thường, nhưng điều đó dường như là một giấc mơ không thể. Tất cả những gì còn lại của cuộc sống cô xây dựng cho mình chỉ là đội ngũ phi đội của cô, đã di chuyển cùng cô từ Andelxiao, nhưng một số mối quan hệ trong số họ bị nứt vỡ và những mối quan hệ khác đang trở nên nghiêm túc hơn, và cô thấy mình bị xé ra giữa những gì cô muốn cho bản thân và những gì cô nhìn thấy là nhiệm vụ của mình đối với Yrivvenna. Khi tình yêu xung đột với danh dự, cái nào sẽ chiến thắng?

CÓ THỂ BẠN THÍCH

DANH SÁCH CHƯƠNG

bottom of page